Pravila nagradnog natječaja: “Osvojite vaučer za panoramsku vožnju žičarom na Platku”

Priređivač nagradnog natječaja pod nazivom “Osvojite vaučer za panoramsku vožnju žičarom na Platku” je tvrtka JGL d.d., Svilno 20, 51 000 Rijeka, Hrvatska (u daljnjem tekstu: Organizator) koja dana 7. srpnja 2021. donosi sljedeća Pravila sudjelovanja u nagradnom natječaju:

UVJETI SUDJELOVANJA

Ovim se Pravilima utvrđuju uvjeti i pravila sudjelovanja u nagradnom natječaju “Osvojite vaučer za panoramsku vožnju žičarom na Platku” (u daljnjem tekstu: nagradni natječaj) koju priređuje Organizator s ciljem promocije proizvoda i usluga tvrtke, samog imena tvrtke te nagrađivanja vjernosti potrošača, u svrhu povećanja interakcije te uspostavljanja čvršćeg odnosa s korisnicima službene internetske stranice Organizatora, na društvenoj mreži Facebook.

Ovim Pravilima je osigurana ravnopravnost svih sudionika nagradnog natječaja te jednaka mogućnost za dobitak promotivnih nagrada nakon ispunjavanja ovdje utvrđenih uvjeta.

Ova će Pravila Organizator objaviti u sklopu objave na službenoj stranici, a zainteresirani korisnici moći će ih proučiti pristupom na odgovarajući link.

TRAJANJE NATJEČAJA

Nagradni natječaj će se održati od 7. do 8. srpnja 2021. godine u 15:00 sati. 

OPIS NATJEČAJA

Sudionici pristupaju natječaju putem Facebook stranice JGL Obitelj. Osam sudionika koji nam s prvi jave u komentarima nagradne objave osvajaju vaučer za panoramsku vožnju žičarom na Platku. Neophodno je da sudionici zainteresirani za vožnju ostave u komentaru “panorama”. Uz to, dvoje sudionika koji budu najbrži s komentarom “zen” osvajaju dvije kotizacije za dođanje “Zen lice Platka” koje se održava 11.7. (http://sva-lica-platka.eu/zen-lice/

ODABIR DOBITNIKA

Nagradu će osvojiti prvih desetero sudionika koji su najbrži prema vremenu ostavljanja komentara koje se može vidjeti na društvenoj mreži Facebook. Jedan Sudionik (jedan korisnički Facebook) može osvojiti jednu nagradu u natječaju i samo jednom komentirati. 

U slučaju nedostatnog broja prijava, odnosno, nezadovoljavanja uvjeta za sudjelovanje, Organizator ima pravo zadržati nedodijeljene nagrade.

Zabranjeno je korištenje drugih kanala za prijavu pod različitim identitetima te tehnička manipulacija društvenim mrežama. Također, prijave pod lažnim profilima Priređivač može diskvalificirati iz natječaja te ako postoji sumnja da se Sudionik ne pridržava pravila ovog natječaja.

SUDIONICI

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju ostvaruju svi punoljetni korisnici koji imaju profil na društvenoj mreži Facebook u skladu s Uvjetima poslovanja Facebooka, a koji žive u Republici Hrvatskoj.

Maloljetnici, vlasnici i zaposlenici Organizatora, organizatori natječaja i članovi njihovih obitelji nemaju pravo sudjelovanja u natječaju.

Mogućnost osvajanja nagrade nemaju natjecatelji koji su unutar zadnja 3 mjeseca osvojili nagradu u nekom od nagradnih natječaja koje je organizirala Facebook stranica JGL Obitelj.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

NAGRADE

8x vaučera za panoramsku vožnju žičarom na Platku

2x kotizacija za “Zen lice Platka”

Nagrada nisu prenosive niti se mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. Nakon završetka nagradnog natječaja, imena pobjednika će biti objavljena na službenoj Facebook stranici JGL Obitelj u komentarima nagradne objave.

DOBITNICI I PREUZIMANJE NAGRADA

Dobitnici nagrade će biti obaviješteni o nagradi u komentaru ispod nagradnog natječaja nekoliko sati nakon objave, a najkasnije do 17 sati. U slučaju da nema dovoljan broj odgovora ili su odgovori netočni, Organizator zadržava nagrade. Dobitnici su suglasni poslati svoje osobne podatke (ime, prezime i adresu) privatnom porukom na Facebook stranicu JGL Obitelj, odnosno Priređivača nakon čega će biti kontaktirani i obaviješteni o isporuci nagrade. Pritom Organizator neće biti odgovoran ako dobitnik nije dobio poziv zbog nedostupnosti ili kvarova u internetskoj mreži, dostavljanja netočnih podataka ili kad su podaci točni, ali ne postoji mogućnost uspostavljanja kontakta s dobitnikom ili iz bilo kojeg drugog razloga koji Organizator nije mogao predvidjeti, spriječiti ili izbjeći, odnosno razloga koji ne spada u područje odgovornosti Organizatora. Prilikom dodjele nagrada Organizator zadržava pravo utvrđivanja je li dobitnik pravi nositelj Facebook profil kojeg je koristio za sudjelovanje u nagradnom natječaju. Ako odabrani pobjednik ne ispunjava uvjete u skladu s ovim Pravilima ili je diskvalificiran iz bilo kojega razloga ili se ne odazove na poziv u roku od 2 (dva) dana od objave poziva, Organizator zadržava pravo odrediti idućeg pobjednika ili ne dodijeliti nagradu.

Dobitnicima će nagrada biti isporučena poštom na adresu. Ako pojedini odabrani pobjednik ne ispunjava uvjete u skladu s ovim Pravilima ili je diskvalificiran iz bilo kojega razloga, Organizator zadržava pravo odrediti alternativnog pobjednika ili ne dodijeliti nagradu.

KORIŠTENJE PODATAKA SUDIONIKA U NATJEČAJU

Sve podatke prikupljene za vrijeme trajanja natječaja, Organizator će koristiti isključivo u svrhu ovog nagradnog natječaja, odnosno za potrebe uručivanja nagrade.

Sve osobne podatke koji se prikupljaju Organizator čuva u trajanju od mjesec dana od dana završetka nagradnog natječaja, osim ako sudionik sam ne zatraži brisanje vlastitih podataka.

Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u natječaju.

Organizator će navedene osobne podatke koristiti za kontaktiranje sudionika radi dogovora oko korištenja nagrade.

Sudionici natječaja slanjem svojih podataka u Inbox službene Facebook stranice Organizatora imaju pravo:

  1. Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Organizator pohranio.
  2. Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Organizator pripremio.
  3. Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Organizator pohranio.
  4. Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Organizator pohranio.
  5. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njegovi podaci ne obrađuju na definirani način.

OGRANIČENJA I ODRICANJA

Preuzimanjem promotivne nagrade od strane dobitnika, prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema njima. Osim dodjeljivanja nagrada dobitnicima, Organizator prema ostalim sudionicima neće imati nikakve druge obveze.

Priređivač zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, iz opravdanih razloga, izmijeni pravilnik ovoga Natječaja, uz obavezu da ga, bez odgađanja, objavi na stranici www.jglobitelj.hr. Natječaj se može prekinuti u slučaju više sile, u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, o čemu će sudionici biti obaviješteni putem pisane obavijesti na Facebook stranici JGL Obitelj. 

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici i pobjednici natječaja bezuvjetno prenose na JGL d.d. isključivo pravo korištenja svojih komentara u promotivne svrhe bez naknade autoru, neograničeno vremenski, prostorno i sadržajno.

Organizator jamči da će podacima sudionika postupati sukladno odredbama važećih propisa. Organizator neće prosljeđivati kontakte i osobne podatke sudionika trećim osobama ni pod kojim uvjetima.

Organizator zadržava pravo isključiti sudionike i ukloniti sa stranice sve komentare koje ocijeni protivnima zakonskim propisima, neprimjerenima ili uvredljivima na rasnoj, nacionalnoj, spolnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi ili štete ugledu i časti Organizatora ili branda.

Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka, ne reklamira Facebook niti je povezan s navedenim društvenim mrežama.

Tvrtka Facebook, Inc. nije izvođač, organizator ni pokrovitelj nagradnog natječaja.

Tvrtka Facebook, Inc. oslobođena je od svih potencijalnih zahtjeva od strane sudionika nagradnog natječaja. Sudionici su svjesni da svoje podatke pružaju tvrtki JGL d.d., a ne Facebooku.

JGL d.d.

  1. srpnja 2021. godine 

 

1 komentar

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

pravila-nagradnog-natjeaja-osvojite-vauer-za-panoramsku-vonju-iarom-na-platku-ndash-jgl-obitelj