Pravila nagradnog natječaja “Veseli se Majčinom danu, osvoji poklon za mamu”

Priređivač nagradnog natječaja pod nazivom “Veseli se Majčinom danu, osvoji poklon za mamu” je tvrtka JGL d.d., Svilno 20, 51 000 Rijeka, dana 9. svibnja 2023. godine donosi sljedeća Pravila sudjelovanja u nagradnom natječaju:

UVJETI SUDJELOVANJA

Ovim se Pravilima utvrđuju uvjeti i pravila sudjelovanja u nagradnom natječaju “Veseli se Majčinom danu, osvoji poklon za mamu” koji priređuje Organizator s ciljem promocije proizvoda i usluga tvrtke, samog imena tvrtke te nagrađivanja vjernosti potrošača, u svrhu povećanja interakcije te uspostavljanja čvršćeg odnosa s korisnicima službene internetske stranice Organizatora, na društvenim mrežama Facebook i Instagram. 

Ovim Pravilima je osigurana ravnopravnost svih sudionika nagradnog natječaja te jednaka mogućnost za dobitak promotivnih nagrada nakon ispunjavanja ovdje utvrđenih uvjeta.

Ova će Pravila Organizator objaviti u sklopu objave na službenoj stranici, a zainteresirani korisnici moći će ih proučiti pristupom na odgovarajući link.

TRAJANJE NATJEČAJA

Nagradni natječaj će se održati od 9. 5. 2023. do 14. 5. 2023. godine do 23:59 h. 

OPIS I UVJETI NATJEČAJA

Sudionici pristupaju natječaju putem Facebook i Instagram profila JGL Obitelj. Kako bi sudjelovali u natječaju, neophodno je da sudionici u komentaru nagradnih objava napišu što su najvažnije / najljepše / najkorisnije naučili od svoje majke. Jedan Facebook ili Instagram profil može sudjelovati samo s jednim odgovorom na jednoj platformi (društvenoj mreži).

ODABIR DOBITNIKA

Nagradu će osvojiti ukupno šest sudionika (tri na Facebooku i tri na Instagramu) koji su postavili, prema mišljenju žirija Organizatora, najzanimljivije odgovore. Jedan Sudionik (jedan korisnički Facebook ili Instagram profil) može osvojiti jednu nagradu u natječaju.

U slučaju nedostatnog broja prijava, odnosno nezadovoljavanja uvjeta za sudjelovanje, Organizator ima pravo zadržati nedodijeljene nagrade.

Zabranjeno je korištenje drugih kanala za prijavu pod različitim identitetima te tehnička manipulacija društvenim mrežama. Također, prijave pod lažnim profilima Priređivač može diskvalificirati iz natječaja te ako postoji sumnja da se Sudionik ne pridržava pravila ovog natječaja.

SUDIONICI

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju ostvaruju svi punoljetni korisnici koji imaju profil na društvenoj mreži Facebook ili Instagram u skladu s Uvjetima poslovanja, a koji žive u Republici Hrvatskoj. Maloljetnici, vlasnici i zaposlenici Organizatora, organizatori natječaja i članovi njihovih obitelji nemaju pravo sudjelovanja u natječaju.

Mogućnost osvajanja nagrade nemaju natjecatelji koji su unutar zadnja 3 mjeseca osvojili nagradu u nekom od nagradnih natječaja koje je organizirala Facebook/Instagram stranica JGL Obitelj, osim u slučaju nedostatnih prijava na natječaj.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

NAGRADE

3 x poklon paket JGL i Holyplant proizvoda (Facebook)

3 x poklon paket JGL i Holyplant proizvoda (Instagram)

Nagrade nisu prenosive niti se mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. Nakon završetka nagradnog natječaja imena pobjednika će biti objavljena na službenoj Facebook/Instagram stranici JGL Obitelj u komentarima nagradne objave.

DOBITNICI I PREUZIMANJE NAGRADA

Dobitnici nagrade bit će obaviješteni o nagradi u komentaru ispod nagradnog natječaja nakon što se natječaj završi, najkasnije 72 sata nakon završetka natječaja. Dobitnici su suglasni poslati svoje osobne podatke (ime, prezime i adresu) privatnom porukom na Facebook ili Instagram profil JGL Obitelj, nakon čega će biti kontaktirani i obaviješteni o isporuci nagrade. Pritom Organizator neće biti odgovoran ako dobitnik nije dobio poziv zbog nedostupnosti ili dostavljanja netočnih podataka ili kad su podaci točni, ali ne postoji mogućnost uspostavljanja kontakta s dobitnikom ili iz bilo kojeg drugog razloga koji Organizator nije mogao predvidjeti, spriječiti ili izbjeći, odnosno razloga koji ne spada u područje odgovornosti Organizatora. 

Prilikom dodjele nagrada Organizator zadržava pravo utvrđivanja je li dobitnik pravi nositelj Facebook ili Instagram profila koji je koristio za sudjelovanje u nagradnom natječaju. Ako odabrani pobjednik ne ispunjava uvjete u skladu s ovim Pravilima ili je diskvalificiran iz bilo kojega razloga ili se ne odazove na poziv u roku od 2 (dva) dana od objave poziva, Organizator zadržava pravo odrediti idućeg pobjednika ili ne dodijeliti nagradu.

Dobitnicima će nagrada biti isporučena poštom na adresu. Ako pojedini odabrani dobitnik ne ispunjava uvjete u skladu s ovim Pravilima ili je diskvalificiran iz bilo kojeg razloga, Organizator zadržava pravo odrediti alternativnog pobjednika ili ne dodijeliti nagradu.

KORIŠTENJE PODATAKA SUDIONIKA U NATJEČAJU

Sve podatke prikupljene za vrijeme trajanja natječaja Organizator će koristiti isključivo u svrhu ovog nagradnog natječaja, odnosno za potrebe uručivanja nagrade.

Sve osobne podatke koji se prikupljaju Organizator čuva u trajanju od mjesec dana od dana završetka nagradnog natječaja, osim ako sudionik sam ne zatraži brisanje vlastitih podataka.

Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u natječaju.

Organizator će navedene osobne podatke koristiti za kontaktiranje sudionika radi dogovora oko korištenja nagrade.

Sudionici natječaja slanjem svojih podataka u Inbox službenog Facebook ili Instagram profila Organizatora imaju pravo:

– zatražiti pristup osobnim podacima koje je Organizator pohranio

– zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Organizator pripremio

– zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Organizator pohranio

– zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Organizator pohranio

– zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njegovi podaci ne obrađuju na definirani način.

OGRANIČENJA I ODRICANJA

Preuzimanjem promotivne nagrade od strane dobitnika prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema njima. Osim dodjeljivanja nagrada dobitnicima, Organizator prema ostalim sudionicima neće imati nikakve druge obveze.

Priređivač zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, iz opravdanih razloga, izmijeni pravilnik ovoga Natječaja, uz obvezu da ga, bez odgađanja, objavi na web stranici. Natječaj se može prekinuti u slučaju više sile, u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, o čemu će sudionici biti obaviješteni putem pisane obavijesti na Facebook ili Instagram profilu JGL Obitelj. 

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici i pobjednici natječaja bezuvjetno prenose na JGL d.d. isključivo pravo korištenja dobivenih odgovora u natječaju u promotivne svrhe bez naknade autoru, neograničeno vremenski, prostorno i sadržajno.

Organizator jamči da će s podacima sudionika postupati sukladno odredbama važećih propisa. Organizator neće prosljeđivati kontakte i osobne podatke sudionika trećim osobama ni pod kojim uvjetima.

Organizator zadržava pravo isključiti sudionike i ukloniti sa stranice sve komentare koje ocijeni protivnima zakonskim propisima, neprimjerenima ili uvredljivima na rasnoj, nacionalnoj, spolnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi ili štete ugledu i časti Organizatora ili branda.

Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka/Instagrama te ne reklamira Facebook/Instagram.

Meta Platforms, Inc. oslobođena je od svih potencijalnih zahtjeva od strane sudionika nagradnog natječaja. Sudionici su svjesni da svoje podatke pružaju tvrtki JGL d.d., a ne Meta Platforms, Inc.

JGL d.d.

9. svibnja 2023. godine

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

pravila-nagradnog-natjeaja-veseli-se-majinom-danu-osvoji-poklon-za-mamu-ndash-jgl-obitelj