Morske vještine

More oduvijek neodoljivo privlači ljude. Tijekom minulih stoljeća, bezbroj je brodova plovilo morima svijeta. Kako bi sigurno putovali do svog odredišta i natrag, moreplovci su morali savladati mnoge različite vještine.

Čitanje vremena

Kad je lijepo, lakše se plovi, a kad naiđe oluja, treba biti spreman za nju. Jak vjetar znači snažne valove, a kiša može poplaviti unutrašnjost broda ako okna nisu zatvorena. Zato su mornari vještinu prognoze vremena svladali odavna, još kad meteorolozi nisu postojali.

Vještina zapažanja detalja

Znati gdje se struje nalaze i kako ploviti kroz njih, jer neke mogu biti dovoljno jake da skrenu čak i veliki brod, vrlo je bitno, kao i voditi računa o plimi i oseci. I da bi naučili i da bi prepoznali morske struje i puteve, mornari su morali razviti izvrsne vještine zapažanja i pamćenja.

Samostalnost u svemu

Osnove prve pomoći, poput previjanja i šivanja rana, namještanja prijeloma, liječenja i vađenja zuba – sve te vještine nekoć su bile nužne mornarima. Iako su postojali brodski liječnici, mornari su često bili prepušteni sami sebi. Kako za liječenje, tako i za prehranu. Zato su mornari bili i odlični kuhari.

Reći, čuti, shvatiti

Komunikacija je umjetnost, ključna na moru. Moreplovci su razvili razne načine slanja i primanja poruka između sebe i između brodova. Signalizacija zastavama ili svjetiljkama nekoć je bila ključna, dok danas mornari rukuju radio-opremom i računalima.

Snalažljivost i brzina

Brza reakcija u opasnosti glavu čuva. Na brodu može izbiti požar, brod se može nasukati ili voda može početi prodirati u njega. Netko može pasti u more i početi se utapati. Zbog svega toga moreplovci moraju biti brzi, snažni te ponajviše snalažljivi.

Komentiranje je zaključano.