Sređivanje papirologije za novorođenče

U prvim danima, osim oporavka od poroda i uhodavanja u dojenje, morate i službeno prijaviti dijete. Iako bolnice dojavljuju tko se, kome i gdje rodio, činjenica da ste možda izašli u lokalnim dnevnim novinama ne znači i da je sva birokracija obavljena.

Nemojte se previše živcirati. Ako unaprijed znate što treba učiniti, lako ćete to obaviti, a bebu, ako se ne želite odvajati od nje, smijete povesti sa sobom. Uzmite taksi i gledajte na to kao na prvu zajedničku, obiteljsku avanturu.

Kako biste izbjegli čekanje, svakako nazovite ured i provjerite je li bolnica obavila svoje, koje im je radno vrijeme i kada je pauza.

Bolnica prijavljuje rođenje djeteta matičnome uredu na čijemu području se nalazi. Iznimno, u slučaju rođenja izvan bolnice, to isto može učiniti otac, zdravstveni djelatnik, primalja ili svjedok. Zato je vaš prvi korak upravo taj matični ured. Onaj kojemu pripada vaše dijete prema mjestu u kojemu ste rodili. Tamo ćete službeno svome djetetu dati ime i prezime te će mu biti dodijeljen OIB.

Kako biste izbjegli čekanje, svakako nazovite ured i provjerite je li bolnica obavila svoje, koje im je radno vrijeme i kada je pauza. Provjerite i koje dokumente sa sobom valja ponijeti. Vjenčani list i osobne iskaznice, koje valja dati na uvid, trenutačno su standard, ali to se uvijek može promijeniti.

Uz dokumente koje dajete na uvid, jedan predajete – ispunjen obrazac kojim tražite da vam se izdaju djetetovi dokumenti. Možete ga i skinuti s interneta te ispuniti kod kuće ili to možete učiniti u matičnome uredu. Ne zaboravite se telefonski informirati i o tome koliko biljega treba – uvijek je lakše poslati partnera ili supruga po njih ranije, nego tražiti kiosk u blizini matičnoga ureda, odakle ćete izaći s djetetovim rodnim listom, izvatkom iz matice rođenih i domovnicom.

Dijete bi trebala prijaviti oba roditelja, ali u iznimnim okolnostima dovoljno je da jedan roditelj potpiše pisanu izjavu o osobnome imenu. Nevjenčani partner u matičnome uredu potpisuje izjavu o priznavanju očinstva.

Idući je korak, a ne mora nužno biti u istome danu kao i matični ured, MUP, tj. policijska uprava prema mjestu prebivališta. Tamo ćete izvršiti prijavu prebivališta djeteta. Roditelji izmješteni iz mjesta prebivališta trebaju stupiti u kontakt sa svojom ispostavom te se postupak može riješiti bez putovanja i dati suglasnost da se sve obavi u mjestu boravka. Ako je riječ o roditeljima s različitim prebivalištima, ide samo onaj na čijoj adresi dijete neće biti prijavljeno. Taj roditelj potpisuje pristanak da dijete živi na adresi drugog roditelja.

Trebat će vam obrazac prijave prebivališta, koji također možete pronaći na internetu te originali i po jedna kopija rodnoga lista/izvatka iz matice rođenih i domovnice djeteta te osobne iskaznice roditelja. U MUP-u ćete dobiti uvjerenje o MBG-u djeteta, potvrdu o prijavi prebivališta za dijete, uvjerenja o prebivalištu za majku, oca i dijete (za Gradski ured za zdravstvo zbog ostvarivanja prava na naknadu) te uvjerenja o prebivalištu za roditelje i dijete (za HZZO zbog ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć).

Treći je korak najbliža ispostava HZZO-a i obvezno zdravstveno osiguranje. Potreban je rodni list djeteta, tiskanica T2 te dokaz o prebivalištu/boravištu za dijete. Dijete je po zakonu osigurano obveznim zdravstvenim osiguranjem, a može biti osigurano i preko roditelja. U tom slučaju tiskanicu T2 ovjerava poslodavac roditelja osiguranika.

Posljednji je korak ostvarivanje prava na naknade, doplatak i novčane pomoći države te gradova. Na što sve imate pravo možete provjeriti na Središnjem državnom portalu jer se uvjeti često mijenjaju. Posebnu pozornost obratite na rokove kako ne biste zakasnili i propustili ostvariti neku od naknada, a sa sobom uvijek nosite, uz nekoliko fotokopija, i originalne dokumente kako biste ih mogli dati na uvid.

Komentiranje je zaključano.