Pravila nagradnog natječaja: Pokaži ljubav, pokloni zdravlje!

Priređivač nagradnog natječaja pod nazivom “Pokaži ljubav, pokloni zdravlje! je tvrtka JGL d.d., Svilno 20, 51 000 Rijeka, Hrvatska, i dana 10. veljače 2022. donosi sljedeća Pravila sudjelovanja u nagradnom natječaju:

UVJETI SUDJELOVANJA

Ovim se Pravilima utvrđuju uvjeti i pravila sudjelovanja u nagradnom natječaju koji priređuje Organizator s ciljem promocije proizvoda i usluga tvrtke, samog imena tvrtke te nagrađivanja vjernosti potrošača, u svrhu povećanja interakcije te uspostavljanje čvršćeg odnosa s korisnicima službene internetske stranice Organizatora i stranice Organizatora na društvenoj mreži Facebook te promocije organizacija i projekata suradnika.

Ovim Pravilima je osigurana ravnopravnost svih sudionika nagradnog natječaja te jednaka mogućnost za dobitak promotivnih nagrada nakon ispunjavanja ovdje utvrđenih uvjeta.

Ova će Pravila Organizator objaviti u sklopu objave na službenoj stranici, a zainteresirani korisnici moći će ih proučiti pristupom na odgovarajući link.

TRAJANJE NATJEČAJA

Nagradni natječaj će se održati od 10.2.2022. do 17.2.2021. godine u 12:00 sati. 

OPIS I UVJETI NATJEČAJA

Sudionici pristupaju natječaju putem Facebook stranice JGL Obitelj ili Instagram profila @jglobitelj. Kako bi sudjelovali u natječaju, neophodno je da sudionici u komentaru nagradne objave navedu osobu koju ne viđaju često zbog pandemije i napišu joj lijepu poruku. Najkreativnije poruke Organizator nagrađuje tako što poklon šalje osobi kojoj je posvećena poruka. 

ODABIR DOBITNIKA

Dobitnici će biti proglašeni do 18. veljače do 16 sati. Nagradu osvajaju sudionici koje je Organizator odabrao.

U slučaju nedostatnog broja prijava odnosno nezadovoljavanja uvjeta za sudjelovanje, Organizator zadržava pravo ne dodijeliti nagrade.

Prijave pod lažnim profilima Priređivač može diskvalificirati iz natječaja te ako postoji sumnja da se Sudionik ne pridržava pravila ovog natječaja.

SUDIONICI

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju ostvaruju svi punoljetni korisnici koji žive u Republici Hrvatskoj. Maloljetnici, vlasnici i zaposlenici Organizatora, organizatori natječaja i članovi njihovih obitelji nemaju pravo sudjelovanja u natječaju.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Sudjelovati se može na Facebooku ili Instagramu, a jedna osoba može sudjelovati samo na jednoj od navedenih mreža.

NAGRADE

10X JGL-ov paket za zdravlje (Aqua Maris, Vizol S, zaštitna maska za lice, Adrialab alkohol) od čega se 5 paketa dodjeljuje na Facebooku, a 5 na Instagramu.

DOBITNICI I PREUZIMANJE NAGRADA

Dobitnici nagrade će biti obaviješteni o nagradi u web objavi te će ih se kontaktirati putem ostavljene e-mail adrese radi razmjene podataka za dostavu poklona. Dobitnici su suglasni poslati svoje osobne podatke (ime, prezime i adresu). Pritom, Organizator neće biti odgovoran ako dobitnik nije dobio poziv zbog nedostupnosti ili dostavljanja netočnih podataka ili kad su podaci točni, ali ne postoji mogućnost uspostavljanja kontakta s dobitnikom ili iz bilo kojeg drugog razloga koji Organizator nije mogao predvidjeti, spriječiti ili izbjeći, odnosno razloga koji ne spada u područje odgovornosti Organizatora. 

Ako odabrani pobjednik ne ispunjava uvjete u skladu s ovim Pravilima ili je diskvalificiran iz bilo kojega razloga ili se ne odazove na poziv u roku od 3 (tri) dana od objave poziva, Organizator zadržava pravo odrediti idućeg pobjednika ili ne dodijeliti nagradu.

Dobitnicima će nagrada biti isporučena poštom na adresu. Organizator šalje nagrade u najkasnijem roku od 30 dana od dostavljenih podataka za dostavu. 

KORIŠTENJE PODATAKA SUDIONIKA U NATJEČAJU

Sve podatke prikupljene za vrijeme trajanja natječaja Organizator će koristiti isključivo u svrhu ovog nagradnog natječaja odnosno za potrebe uručivanja nagrade.

Sve osobne podatke koji se prikupljaju Organizator čuva u trajanju od mjesec dana od dana završetka nagradnog natječaja, osim ako sudionik sam ne zatraži brisanje vlastitih podataka.

Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u natječaju.

Organizator će navedene osobne podatke koristiti za kontaktiranje sudionika radi dogovora oko korištenja nagrade.

Sudionici natječaja slanjem svojih podataka Organizatoru imaju pravo:

  1. Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Organizator pohranio.
  2. Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Organizator pripremio.
  3. Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Organizator pohranio.
  4. Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Organizator pohranio.
  5. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njegovi podaci ne obrađuju na definirani način.

OGRANIČENJA I ODRICANJA

Preuzimanjem promotivne nagrade od strane dobitnika prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema njima. Osim dodjeljivanja nagrada dobitnicima, Organizator prema ostalim sudionicima neće imati nikakve druge obveze.

Organizator zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, iz opravdanih razloga, izmijeni pravilnik ovoga Natječaja, uz obavezu da ga, bez odgađanja, objavi na Facebook stranici. Natječaj se može prekinuti u slučaju više sile, u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, o čemu će sudionici biti obaviješteni putem pisane obavijesti na web stranici JGL Obitelj. 

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici i pobjednici natječaja bezuvjetno prenose na JGL d.d. pravo korištenja komentara i drugih sadržaja u promotivne svrhe bez naknade autoru, neograničeno vremenski, prostorno i sadržajno.

Organizator jamči da će s podacima sudionika postupati sukladno odredbama važećih propisa. Organizator neće prosljeđivati kontakte i osobne podatke sudionika trećim osobama ni pod kojim uvjetima.

Organizator zadržava pravo isključiti sudionike i ukloniti sa stranice sve komentare koje ocijeni protivnima zakonskim propisima, neprimjerenima ili uvredljivima na rasnoj, nacionalnoj, spolnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi ili štete ugledu i časti Organizatora.

JGL d.d.
10. veljače 2022. godine

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

pravila-nagradnog-natjeaja-pokai-ljubav-pokloni-zdravlje-ndash-jgl-obitelj